دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1392 
3. ارزیابی شاخص تولید و راندمان مصرف انرژی و پروتئین در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف دانه کتان و تفاله گوجه فرنگی

صفحه 25-35

سید جواد حسینی واشان؛ نظر افضلی؛ مجتبی افشین؛ نوید قوی پنجه؛ ابراهیم سالاری؛ سلمان کمال پور


5. آنالیز فنوتیپی و ژنتیکی وزن پشم گوسفند لری‌بختیاری با استفاده از روش آماری بیزی

صفحه 47-57

آذر راشدی ده صحرائی؛ جمال فیاضی؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ محمود وطن‌خواه


6. اثر سطوح مختلف پروتئین و نوع جیره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی جوجه‎های گوشتی با وزن تقریبی یک کیلو گرم

صفحه 59-70

رضا صلاحی مقدم؛ شهریار مقصودلو؛ یوسف مصطفی لو؛ محمدحسین شهیر؛ جواد بیات کوهسار


7. برآورد پارامترها و روند ژنتیکی صفات پیش از شیرگیری در گوسفند زل

صفحه 71-80

پرویز عزیزی؛ محسن عالی؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهربابک؛ هادی مقبلی