درباره نشریه

«مجله تحقیقات دام و طیور» به صورت فصلنامه و به تعداد چهار شماره در سال، توسط دانشگاه بیرجند منتشر می­شود. این مجله ­ی تخصصی، نتایج پژوهش­های بنیادی و تحقیقات کاربردی در زمینه دام و طیور را چاپ می نماید. زبان اصلی مجله، فارسی است. به‌کلیه نویسندگان محترم توصیه می‌شود مقالات خود را مطابق با اهداف و قالب ارائه مقاله مجله تنظیم نمایند.