کلیدواژه‌ها = تابع گمپرتز
تعداد مقالات: 1
1. توصیف منحنی رشد در نژادهای مختلف گوسفندان ایران با استفاده از تابع غیرخطی گمپرتز

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 22-38

مریم رحیمی کاکلکی؛ همایون فرهنگ فر؛ محمد باقر منتظر تربتی؛ علیرضا اقبال