نویسنده = نعیمی پور، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شکل فیزیکی جیره‌های کاملاً مخلوط بر رفتارهای تغذیه‌ای و قابلیت هضم مواد مغذی در گاوهای شیرده براون سوئیس

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 9-17

مسلم باشتنی؛ مهری حاجی شمسایی؛ علیرضا فروغی؛ حسین نعیمی پور