نویسنده = مهدی گنج خانلو
تعداد مقالات: 2
1. اثر تغذیه اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع قبل از زایش بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیرده هلشتاین چند بار زایش کرده

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 57-69

مهدی گنج خانلو؛ صادق هاشمی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ ابوالفضل زالی؛ حمید کهرام