دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی عملکرد بره‌های حاصل از آمیخته پایه مادری قره‌گل با قوچ های کردی و بلوچی در دوره پروار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

سیداکبر شیری


2. اثرات جیره آردی و پلت شده بر عملکرد، پارامترهای بیوشیمیایی خون، فعالیت آنزیمی لوزالمعده و صفات لاشه در جوجه‌های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399

بهروز یاراحمدی؛ محسن محمدی ساعی؛ اکبر یعقوبفر؛ کریم قربانی


3. تأثیر سطوح مختلف مکمل های اسیدی کننده جیره بر فراسنجه های ریخت شناسی و میکروب‌شناسی روده بلدرچین ژاپنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399

محسن محمدی ساعی؛ سید عبداله حسینی؛ علیرضا چگنی؛ قاسم فرجانی کیش