نویسنده = همایون فرهنگ فر
تعداد مقالات: 6
2. توصیف منحنی رشد در نژادهای مختلف گوسفندان ایران با استفاده از تابع غیرخطی گمپرتز

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 22-38

مریم رحیمی کاکلکی؛ همایون فرهنگ فر؛ محمد باقر منتظر تربتی؛ علیرضا اقبال


6. اثر بیم الکترونی بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه‌های تجزیه پذیری و گوارش پذیری شکمبه‌ای و پس از شکمبه‌ای باگاس نیشکر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 53-62

نرگس طباطبایی؛ محمدحسن فتحی نسری؛ همایون فرهنگ فر؛ احمد ریاسی