نویسنده = صبا عظیمی یوالاری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین و مخلوط لیزین- متیونین اضافی بر عملکرد و جمعیت میکروبی سکوم و خصوصیات آنتی‌اکسیدانی خون جوجه گوشتی

دوره 6، شماره 1 و 2، تابستان 1396، صفحه 49-63

بابک حسین تبار قاسم آباد؛ پیام باغبان کنعانی؛ صبا عظیمی یوالاری؛ مهرداد بویه