نویسنده = هادی شمس‌الدینی‌نژاد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثرات هم‌خونی بر برخی صفات اقتصادی در بز کرکی رائینی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 35-45

هادی شمس‌الدینی‌نژاد؛ محمدرضا بحرینی بهزادی