نویسنده = محمد باقر منتظر تربتی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی امکان استفاده از چای تخمیری کامبوچا در جیره و اثر آن بر برخی خصوصیات عملکردی و بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی راس 308

دوره 5، شماره 3 و 4، زمستان 1395، صفحه 61-68

آسیه خزاعی؛ هادی سریر؛ محمد باقر منتظر تربتی؛ سید همایون فرهنگ‌فر


2. توصیف منحنی رشد در نژادهای مختلف گوسفندان ایران با استفاده از تابع غیرخطی گمپرتز

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 22-38

مریم رحیمی کاکلکی؛ همایون فرهنگ فر؛ محمد باقر منتظر تربتی؛ علیرضا اقبال