نویسنده = سلمان کمال پور
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شاخص تولید و راندمان مصرف انرژی و پروتئین در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف دانه کتان و تفاله گوجه فرنگی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 25-35

سید جواد حسینی واشان؛ نظر افضلی؛ مجتبی افشین؛ نوید قوی پنجه؛ ابراهیم سالاری؛ سلمان کمال پور