نویسنده = نعیمی پور یونسی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ویژگی‌های آماری برخی توابع غیرخطی در توصیف منحنی تخمگذاری

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 71-77

مهدی ناقوس؛ سید محمد حسینی؛ حسین نعیمی پور یونسی؛ کریم حسن‌پور؛ داوود خداپرست