کلیدواژه‌ها = کامبوچا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان استفاده از چای تخمیری کامبوچا در جیره و اثر آن بر برخی خصوصیات عملکردی و بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی راس 308

دوره 5، شماره 3 و 4، زمستان 1395، صفحه 61-68

آسیه خزاعی؛ هادی سریر؛ محمد باقر منتظر تربتی؛ سید همایون فرهنگ‌فر