نویسنده = محمود قزاقی
تعداد مقالات: 2
1. اثر سطوح مختلف پروبیوتیک، تنش گرمایی بر‌ عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی پارامترهای خونی در جوجه‌های گوشتی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 57-69

محسن محمدی؛ حسن محمّدی عمارت؛ محمود قزاقی؛ وحید محمّدی


2. بررسی اثرات سطوح مختلف دانه زیره سبز بر صفات کیفی تخم و برخی فراسنجه‌های خونی بلدرچین ژاپنی

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 57-64

معصومه کریمی‌راد؛ نظر افضلی؛ محمود قزاقی؛ حسین نعیمی‌پور یونسی