نویسنده = مسلم باشتنی
تعداد مقالات: 9
4. جدا سازی ذرات سبوس گندم و بررسی ارزش تغذیه‌ای آنها با استفاده از روش تولید گاز

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-9

مسلم باشتنی؛ زینب نقش بندی؛ اکبر تقی زاده؛ محمدرضا اصغری؛ فاطمه گنجی


8. تأثیر شکل فیزیکی جیره‌های کاملاً مخلوط بر رفتارهای تغذیه‌ای و قابلیت هضم مواد مغذی در گاوهای شیرده براون سوئیس

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 9-17

مسلم باشتنی؛ مهری حاجی شمسایی؛ علیرضا فروغی؛ حسین نعیمی پور


9. تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی برگ درخت عناب با استفاده از روشهای برون تنی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-8

مسلم باشتنی؛ محمدرضا تهرانی؛ عباسعلی ناصریان؛ محمدحسن فتحی؛ فاطمه گنجی